Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Bộ nồi xửng hấp 46cm

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Bộ nồi xửng hấp 50cm