Thiết bị hấp

Nồi xửng hấp 1 tầng

Thiết bị hấp

Nồi xửng hấp 2 tầng

0961 700 386