Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp cơm tấm 3kg

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp xôi 3kg