Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp cơm tấm 5kg

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp xôi 5kg