Thiết bị hấp

Bàn hâm nóng

Thiết bị nướng

Bếp nướng điện 2500W

-8%

Thiết bị nướng

Bếp nướng điện LOGY 5kW

6.000.000 

Thiết bị hấp

Bộ nồi hấp inox

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Bộ nồi xửng hấp

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Bộ nồi xửng hấp 46cm

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Bộ nồi xửng hấp 50cm

Máy chế biến thịt

Máy cắt thịt DQ

Máy chế biến thịt

Máy cưa xương j210

Máy chế biến thịt

Máy đùn thịt

Máy chế biến thịt

Máy đùn xúc xích

Máy chế biến thịt

Máy lạng cắt da heo

Máy chế biến thịt

Máy tạo viên

Máy chế biến thịt

Máy thái thịt ES250

Máy chế biến thịt

Máy thái thịt mini

Máy chế biến thịt

Máy xay 10 Kg

Máy chế biến thịt

Máy xay 15 Kg

Máy chế biến thịt

Máy xay 20 Kg

Máy chế biến thịt

Máy xay 3 Kg