Thiết bị hấp

Bàn hâm nóng

Thiết bị hấp

Bộ nồi hấp inox

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Bộ nồi xửng hấp

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Bộ nồi xửng hấp 46cm

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Bộ nồi xửng hấp 50cm

Thiết bị hấp

Nồi xửng hấp 1 tầng

Thiết bị hấp

Nồi xửng hấp 2 tầng

Thiết bị hấp

Nồi xửng hấp 3 tầng

Thiết bị hấp

Tủ hấp điện gas 6 khay

Thiết bị hấp

Tủ nấu cơm 3 khay

Thiết bị bếp

Tủ nấu cơm 5 khay

Thiết bị hấp

Tủ nấu hấp 4 khay

Thiết bị hấp

Tủ nấu hấp 8 khay

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp bằng điện 10kg

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp bằng điện 3kg

Bộ nồi xửng hấp bằng điện

Xửng hấp bằng điện 5kg